نظریه کارشناس تربیتی

 

آشنایی با مسائل و مشکلات کوچک

راه حل های مختلف دارد

یک راه حل

نوشتن مشکل – کلاس کامپیوتر یکی نوبت را رعایت نمی کند و دائم پشت کامپیوتر نشسته

کی می خواد بیشتر این مشکل حل بشه ؟ من

راه حل های ممکن چی می تونه باشد ؟

1-    به معلم تذکر بدم

2-    به مدیر بگم

3-    به نوجوان پشت کامپیوتر توضیح بدم نیاز به کامپیوتر دارم و نوبت منه

مهارتهای لازم درین مورد چه هستند ؟

1-    جرات

2-    آرام باقی ماندن

3-    ممانعت از مواجهه

4-    مصمم بودن

چه مهارتهایی ممکنست استفاده نشود

1-    با ادب بودن

2-    سازش

3-    صبوری

در آخر  راه حل ها بررسی شود و اجرا شود اگر مؤثر نبود راه حل های دیگر پیدا شود

مثلاً ترتیب زمان دیگری که بشود از کامپیوتر استفاد ه کرد

توضیح مؤدبانه به نوجوان دیگر

 از یک نفر بزرگسال درخواست کمک شود

 

 

 

 

 

 

 

نظریه کارشناس مذهبی

موضوع: آشنایی با مسائل و مشکلات کوچک

از نظر منابع دینی به نظر می رسد در چهار حیطه لازم است کودک با سختی ها و مشکلاتی در حد خودش آشنا شود و آنها را تجربه کند:

امام على عليه السلام : فرزندان خود را به آموختن دانش وا داريد.

1- آمادگی برای مؤاخذه شدن در برابر خطاها و اشتباهات

امام كاظم عليه السلام ـ به شخصى كه از فرزندش شكايت داشت ـ فرمود : او را نزن، بلكه براى مدتى كوتاه با او قهر كن.

امام على عليه السلام : به كودكان خود نماز ياد دهيد و چون به سنّ بلوغ رسيدند، بر آن مؤاخذه شان كنيد.

امام صادق عليه السلام : هر نوجوانى كه در ميان مردمش رشد كند و براى ارتكاب گناهى تأديب (تنبيه) نشود، نخستين كيفرى كه خداوند عزّ و جلّ به سبب او به آن مردم مى دهد كاستن از روزيهاى ايشان است.

2- آمادگی در عبادات فردی که پس از بلوغ باید به انجام آنها مبادرت کند

امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام : هر گاه بچّه وارد سه سالگى شد، هفت بار به او بگو: «بگو: لا إله الاّ اللّه ». سپس او را به حال خودش وا گذار تا سه سال و هفت ماه و بيست روزش تمام شود.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كودكان خود را در هفت سالگى به نماز خواندن وا داريد.

امام باقر عليه السلام : ما كودكان خود را وقتى پنج ساله شدند به خواندن نماز امر مى كنيم و شما كودكانتان را وقتى هفت ساله شدند، به خواندن نماز وا داريد. ما كودكانمان را وقتى به سن هفت سالگى رسيدند امر مى كنيم تا هر مقدار از روز را كه مى توانند روزه بگيرند نصف روز يا كمتر و يا بيشتر، و هر گاه تشنگى و گرسنگى بر آنان غالب شد افطار كنند، تا بدين ترتيب به روزه گرفتن عادت كنند و توان آن را بيابند و شما نيز وقتى كودكانتان نُه ساله شدند به آنان دستور دهيد تا هر مقدار از روز را كه مى توانند روزه بگيرند و هرگاه تشنگى بر آنان غلبه كرد روزه شان را باز كنند .

3- آمادگی در عبادات اجتماعی

امام رضا عليه السلام : به كودك دستور ده كه با دست خودش صدقه بدهد، اگر چه به اندازه تكّه نانى يا يك مشت چيز اندك باشد؛ زيرا هر چيزى كه در راه خدا داده مى شود، هر چند كم، اگر با نيّت پاك باشد زياد است.

4- آمادگی برای تحمل سختی های احتمالی زندگی

4-1- کودک می بایست با مشکلات احتمالی و ناکامی ها در زندگی آشنا شود؛ راهکار ارائه شده در این باره این است که بلافاصله به خواسته های کودک پاسخ داده نشود تا صبر در او تقویت گردد و تحمل ناکامی را پیدا کند. این ناکامی ها کوچک اثر تربیتی دارد چرا که امام حسن عسکری (ع) فرمودند:

٤٤٦- امام عسكرى عليه السلام : چه بسا كه دگرگونيهاى زمانه، نوعى از تأديب خداوند عزّ و جلّ باشد.

4-2- زندگی خوشی، سختی و یا حتی جنگ دارد. آموزش فرزندان در تیراندازی آنها را برای مواجهه با مشکل ترین کارها مثل جنگ آماده می کند و باعث پیروزیشان می شود.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پسران خود را تيراندازى بياموزيد؛ زيرا موجب پيروزى يافتن بر دشمن است.