نظریه کارشناس تربیتی

 

ایجاد نظم در مقابله با استرس  ( نظم در بی نظمی )

 

داشتن نظم در برنامه های زندگی یکی از عوامل مهم در جلوگیری از استرس است.(نه همیشه )گاه بلعکس

به طور مثال : دانش آموزی که درس خود را در طول ترم به طور منظم نمی خواند ، در شب امتحان با انبوهی از مطالب روبرو است که او را دچار استرس و دلشوره می کند.

یامنظم نبودن ساعت خواب شبانه باعث می شود تا فرد نتواند صبح به موقع از خواب بیدار شده و برای رسیدن به محل کار یا .... دچار عجله و استرس شود.

نکته جالب این است که گاهی وقتی پدر یا مادر از روی دلسوزی وسایل اتاق فرزند بی نظم و شلخته خود را مرتب می کنند، با اعتراض او مواجه می شوند و دلیل مخالفت فرزندشان این است که دیگر نمی تواند وسایلش را پیدا کند!

مثال : مادر به فرزند نوجوانش فرمان می دهد اتاقش را مرتب کند و به دنبال کار خود می رود .

نوجوان آن را جدی نمی گیرد . چند بار این مساله تکرار می شود و به این مساله نمی پردازد تا اینکه مادر با صدای بلند و با لحنی تهدید آمیز می خواهد که این کار انجام شود.فوراً نوجوان اتاقش را مرتب می کند (ظاهر قضیه ، اما اگر در کمد را باز کنیم همه لباسهای تلنبار شده با هم بیرون می ریزند !) بهترین روش اینست که مقابل او قرار بگیریم .ارتباط چشمی برقرار کنیم .با لحنی آرام از او بخواهیم این کار را انجام دهد. حتی اگر بخش کوچکی از کار انجام شد او را تشویق کنیم . این ساختار سبب می شود وقتی او با انبوهی از بی نظمی روبرو می شود، آنرا به بخش های مختلف تقسیم کند و کار در بخش ها را قابل اجرا ببیند و احساس آرامش پیدا کند.

 

نظریه کارشناس مذهبی

موضوع: ایجاد نظم در مقابله با استرس

امیرالمؤمنین علیه السلام امام حسن و امام حسین علیهما السلام را به دو چیز وصیت کردند: نظم در کارها و رعایت تقوا. این که این دو موضوع در کلام حضرت کنار همدیگر قرار داده شده است اهمیت نظم را می رساند چرا که صفتی برتر از تقوا در انسان سراغ نداریم.

امام على عليه السلام ـ در وصيت به امام حسن و امام حسين عليهما السلام پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم لعنه اللّه ـ نوشت : شما و همه فرزندان و كسانم و هر كه را نوشته ام به او رسد، به تقواى خدا و نظم داشتن در كارتان سفارش مى كنم.

نظم، صفتی است که اگر در کسی وجود داشته باشد، رفتارهای ظاهری و باطنی او را تحت تأثیر قرار می دهد. اتفاقاً استرس نوعی بی نظمی در حالات روحی است. شخصی که استرس دارد در حقیقت در جایی که نباید مضطرب باشد مضطرب است. کنترل افکار خود را ندارد. دارای افکار پریشان است و ... .

طبعاً برای این که فرد نظم درونی پیدا کند از بیرون باید شروع کند از این رو در احادیث وارد شده است که برای کنترل پریشانی ظاهر خود را آراسته و منظم کنید. چرا که قلبی آرامش دارد که رفتارهای ظاهری و باطنی مرتبط با آن قلب راست و درست باشد:

امام على عليه السلام : از دل سالم، جز معنا [و رفتار] راست و درست سر نمى زند.

امام على عليه السلام : لباس تميز غم و اندوه را مى برد و موجب پاكيزگى نماز است.