نظریه کارشناس تربیتی

 

تعریف و شناخت حل مسئله (حل مسئله )

وجود مشکل در زندگی امری است عادی و طبیعی – ما  خواه ناخواه با مشکلات متعدد در زندگی مواجه می شویم . پس هنر زندگی در توانایی و مهارت کنار آمدن با مشکلات و حل آنهاست.

وقتی ما با موقعیت یا تکلیفی روبه رو می شویم که نتوانیم در آن لحظه از طریق اطلاعات و مهارت هایی که داریم به انجام آن بپردازیم و یا در انجام آن دچار دردسر شویم در واقع با مسئله روبرو شدیم.

خواه این مسائل کوچک و ساده باشند ، مثل گم شدن مداد.پوشیدن لباس به تنهایی ، بستن بند کفش.

خواه مسائل بزرگ و پیچیده باشند مثل تغییر مدرسه .مشکل با بزرگسالان- مشکلات تحصیلی

 

نظریه کارشناس مذهبی

موضوع: آشنایی با مسائل و مشکلات کوچک

از نظر منابع دینی به نظر می رسد در چهار حیطه لازم است کودک با سختی ها و مشکلاتی در حد خودش آشنا شود و آنها را تجربه کند:

امام على عليه السلام : فرزندان خود را به آموختن دانش وا داريد.

1- آمادگی برای مؤاخذه شدن در برابر خطاها و اشتباهات

امام كاظم عليه السلام ـ به شخصى كه از فرزندش شكايت داشت ـ فرمود : او را نزن، بلكه براى مدتى كوتاه با او قهر كن.

امام على عليه السلام : به كودكان خود نماز ياد دهيد و چون به سنّ بلوغ رسيدند، بر آن مؤاخذه شان كنيد.

امام صادق عليه السلام : هر نوجوانى كه در ميان مردمش رشد كند و براى ارتكاب گناهى تأديب (تنبيه) نشود، نخستين كيفرى كه خداوند عزّ و جلّ به سبب او به آن مردم مى دهد كاستن از روزيهاى ايشان است.

2- آمادگی در عبادات فردی که پس از بلوغ باید به انجام آنها مبادرت کند

امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام : هر گاه بچّه وارد سه سالگى شد، هفت بار به او بگو: «بگو: لا إله الاّ اللّه ». سپس او را به حال خودش وا گذار تا سه سال و هفت ماه و بيست روزش تمام شود.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كودكان خود را در هفت سالگى به نماز خواندن وا داريد.

امام باقر عليه السلام : ما كودكان خود را وقتى پنج ساله شدند به خواندن نماز امر مى كنيم و شما كودكانتان را وقتى هفت ساله شدند، به خواندن نماز وا داريد. ما كودكانمان را وقتى به سن هفت سالگى رسيدند امر مى كنيم تا هر مقدار از روز را كه مى توانند روزه بگيرند نصف روز يا كمتر و يا بيشتر، و هر گاه تشنگى و گرسنگى بر آنان غالب شد افطار كنند، تا بدين ترتيب به روزه گرفتن عادت كنند و توان آن را بيابند و شما نيز وقتى كودكانتان نُه ساله شدند به آنان دستور دهيد تا هر مقدار از روز را كه مى توانند روزه بگيرند و هرگاه تشنگى بر آنان غلبه كرد روزه شان را باز كنند .

3- آمادگی در عبادات اجتماعی

امام رضا عليه السلام : به كودك دستور ده كه با دست خودش صدقه بدهد، اگر چه به اندازه تكّه نانى يا يك مشت چيز اندك باشد؛ زيرا هر چيزى كه در راه خدا داده مى شود، هر چند كم، اگر با نيّت پاك باشد زياد است.