عمه خانم که به تازگی از خارج برگشته نسبت به همه چیز ایراد می گیرد و بسیار شاکی است. همه سعی می کنند تا با او مدارا کنند بلکه نسبت به شرایط کمی انعطاف نشان دهد. اما عمه بسیار پرتوقع و ناراضی است. سرانجام هم خیلی عجولانه تصمیم به بازگشت می گیرد.